teatro-539182_1280

Je moet als buitenlandse film aan heel wat eisen voldoen om in de bioscopen van China terecht te komen – het ligt al snel politiek gevoelig. Brad Pitt werd bijvoorbeeld weinig gewaardeerd doordat hij alleen maar in de film Seven Years in Tibet (1997) had gespeeld. Slechts tientallen internationale films komen jaarlijks de schifting door.

De strenge wetgeving is nu alweer een stuk strenger geworden: binnenkort gaat er een wet in die voorschrijft dat alle films het volk en het socialisme moeten dienen.

‘Chinese waardigheid’

Vanaf 1 maart 2017 zal de nieuwe wet van kracht zijn. Willen ze getoond worden in Chinese bioscopen, dan moeten ze van toegevoegde waarde zijn voor de Chinese maatschappij. De wet schrijft ook voor dat films geen inbreuk mogen maken op China’s nationale waardigheid, belangen en sociale stabiliteit.

Maar dat is nog niet alles. Van acteurs, regisseurs en ander personeel wordt geëist dat ze uitblinken in zowel hun vak als in morele integriteit. Ook moeten ze een hoge mate van zelfdiscipline hebben, een positief imago dragen en mogen absoluut niks te maken hebben met criminele activiteiten.

Onder dat laatste verstaat men ook drugsgebruik. Ik wens ze succes.

Deel
Tweet