Bij BREKEND leggen we brekende onderwerpen – maatschappelijke, sociale, politieke en ecologische kwesties die een grote impact hebben op het welzijn van de wereld – bloot en maken we ze bespreekbaar en toegankelijk voor een breed publiek. Dat doen we door ze verteerbaar (niet te verwarren met ‘te verteren’) maar nog steeds op een waardige manier voor het voetlicht te brengen. BREKEND is er voor iedereen die het beste voor heeft met de wereld, en die passie voor een betere wereld met anderen wil delen.

Disclaimer
De meeste beelden komen ofwel uit openbare domeinbronnen of zijn met toestemming van de rechthebbende geplaatst. We streven ernaar om, waar mogelijk, te verwijzen naar de oorspronkelijke bron. Mocht nochtans op enigerlei wijze een auteursrecht van u geschonden zijn, e-mail ons dan.

Alle rechten op tekst die u op deze site (brekend.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft liggen bij BREKEND, een geregistreerde handelsnaam van Curation Media. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van tekst is verboden, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend door de redactie van BREKEND, te bereiken via [email protected].